Ogłoszenia

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 19-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 3

W dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. egzamin ustny - rozmowa kwalifikacyjna.

Biorąc pod uwagę średnią wyników, jaką osiągnęli kandydaci po drugim i trzecim etapie konkursu, Komisja jednogłośnie orzekła, iż konkurs na staż urzędniczy wygrały: ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 08-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 2

W dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, przyznała poszczególnym kandydatom następującą ilość punktów oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu ...

III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna ? odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 06-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

W dniu 6 lutego 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 - niżej wymienione osoby ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2018 z dnia 31-01-2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

Dokumenty należy składać w terminie do 28 lutego 2018 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.2.2018

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 16-01-2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Ilość etatów: 2

Konkurs odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.10.2017; PO IV WOS 1110.12.2017 z dnia 03-01-2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu (po jednym etacie).

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 9/2018 w sprawie zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7135 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu