Gdzie szukać pomocy

Potrzebujesz pomocy? Znasz kogoś, kto jej potrzebuje? Sprawdź telefony alarmowe przydatne w najróżniejszych sytuacjach.


*   *   *

0-800 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania
oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne, podstawową wiedzę o uzależnieniach,
czynny codziennie od 16 do 21.
całkowity koszt połączenia 35 groszy

0-801 140 068 - Pomarańczowa Linia
oferuje: pomoc dla rodziców, których dzieci piją

0-800 120 289 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN
skierowuje do odpowiednich instytucji i pomaga w problemach związanych z narkotykami,
czynne od poniedziałku do piątku od 10 do 17.
Połączenie bezpłatne.

0-801 120 002 - Niebieska Linia
oferuje: pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie,
czynna od poniedziałku do soboty, w godz. 10-22, w niedziele od 10 do 16.
Koszt połącznia jak za pierwszy impuls.

+48 22 8482890 - Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
oferuje: pomoc finansową przyznawaną ofiarom przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, w tym także przestępstw komunikacyjnych oraz przestępstw popełnionych z zastosowaniem przemocy. Fundacja oferuje trzy warianty pomocy, więcej na stronie internetowej fundacji: www.fpop.org.pl


*   *   *

Ośrodki Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej - ich misją jest wspieranie ludzi, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Ośrodki pomagają potrzebującym w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiają im życie w godnych warunkach. Zapobiegają także trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin.


*   *   *

Bolesławiec Jelenia Góra Kamienna Góra Lubań Lwówek Śląski Zgorzelec
    Bolesławiec

Nazwa instytucji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Adres:ul. Zwycięstwa 9; 59-700 Bolesławiec; tel.: 75 735 30 48; 75 735 30 50

*   *   *

Nazwa instytucji:Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Adres:ul. Jeleniogórska 4; 59-700 Bolesławiec; tel.: 75 738 00 00

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowa Komenda Policji w Bolesławcu
Adres:ul. Zygmunta Augusta 20; 59-700 Bolesławiec; tel.: 75 649 62 60

*   *   *

Nazwa instytucji:Zarząd Rejonowy PCK - Schronisko dla osób bezdomnych
Adres:Al. Tysiąclecia 30; 59-700 Bolesławiec; tel.: 75 738 03 47, 75 732 31 58
Rodzaj pomocy:30 miejsc stałych dla mężczyzn, 3 posiłki dziennie

*   *   *

Nazwa instytucji:Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu - Noclegowania w okresie zimowym
Adres:Al. Tysiąclecia 30 59-700 Bolesławiec; tel.: 75 738 03 47
Rodzaj pomocy:10 łóżek dla mężczyzn, 2 posiłki dziennie

*   *   *

Nazwa instytucji:Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu - Jadłodajnia parafialna
Adres:Plac Zamkowy 16; 59-700 Bolesławiec, tel.: 75 735 11 10
Rodzaj pomocy:Do 100 gorących posiłków dziennie + suchy prowiant w okresie zimowym

*   *   *

    Jelenia Góra

Nazwa instytucji:Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:Al. Jana Pawła II 7; 58-500 Jelenia Góra; tel/fax: 75 75 24 657; e-mail: poczta@mops.jelenia-gora.pl www.mops.jelenia-gora.pl

*   *   *

Nazwa instytucji:Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres:ul. Kilińskiego 16; 58-500 Jelenia Góra, tel.: 75 75 255 71
Rodzaj pomocy:Placówka wsparcia dziennego, która działalnością swoją obejmuje osoby starsze, samotne, rencistów i emerytów o niskich dochodach, które maja ograniczone możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wynikających z podeszłego wieku, niepełnosprawności. Świadczy pomoc w zakresie: - 2 posiłków dziennie (śniadanie, obiad); - organizacji czasu wolnego poprzez terapię zajęciową, organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych.

*   *   *

Nazwa instytucji:Świetlica Środowiskowa
Adres:ul. Kilińskiego 16; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 75 255 71
Rodzaj pomocy:Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w godzinach popołudniowych działa świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. W ramach działalności świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne oraz profesjonalne poradnictwo dla rodziców. Dzieci kierowane są do świetlicy, przez pracowników socjalnych MOPS.

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
Adres:ul. Leśna 3/5; 58-560 Jelenia Góra; tel/fax.: 75 75520 38
Rodzaj pomocy:Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” jest placówką całodobową dla osób starszych. Świadczy usługi z zakresu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Polegają one głównie na zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych oraz poszanowania godności osobistej i zapewnieniu mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

*   *   *

Nazwa instytucji:Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Adres:Al. Jana Pawła II 7; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 64 39 100, 607 550 453
Godziny przyjęć:od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00
Rodzaj pomocy:Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Pomoc jest udzielana od poniedziałku od piątku w godz. 08:00 - 20:00. Telefon interwencyjny 607 550 484 - czyny od poniedziałku do piątku od 20.00 do 08.00. W soboty i niedziele całodobowo.

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres:Al. Jana Pawła II 7; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 643 80 90; e-mail: orzecznictwo@poczta.onet.pl
Godziny przyjęć:poniedziałek 08.00-16.00; wtorek, środa i piątek 10.00-14.00; czwartek 10.00-16.00

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Dziecka "Dąbrówka"
Adres:ul. Podgórzyńska 6; 58-560 Jelenia Góra; tel/fax.: 75 755 14 02; e-mail: dabrowka@golddom.pl; www.domdzieckadabrowka.com.pl

*   *   *

Nazwa instytucji:Pogotowie Opiekuńcze
Adres:ul. Krasickiego 7; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 641 54 44

*   *   *

Nazwa instytucji:Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Adres:ul. Jana III Sobieskiego 80; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 752 53 97

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Dziecka
Adres:ul. Jana III Sobieskiego 80; 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 752 52 38

*   *   *

    Kamienna Góra

Nazwa instytucji:Punk konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i nakotyków oraz członków ich rodzin
Adres:ul. T. Kościuszki 4; 58-400 Kamienna Góra

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Kamienna Góra
Adres:Pl. Grunwaldzki 1; 58-400 Kamienna Góra; Tel. 75 645 51 10, 75 645 51 26

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:Al. Wojska Polskiego 1; 58-400 Kamienna Góra; tel. 75 646 66 72

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
Adres:Aleja Wojska Polskiego 10; 58-400 Kamienna Góra; tel.: 75 744 72 01

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
Adres:ul. Szkolna 4B; 58-410 Marciszów; tel.: 75 741 06 52

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce
Adres:ul. Dworcowa 33; 58-420 Lubawka; tel.: 75 741 18 00

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
Adres:ul. Sienkiewicza 6A; 58-400 Kamienna Góra

*   *   *

Nazwa instytucji:Centrum Kultury - Punk Konsultacyjny "Tęcza"
Adres:ul. Kościuszki 4; 58-400 Kamienna Góra; tel.: 75 744 19 44

*   *   *

Nazwa instytucji:Chrześcijańska Misja Pomicy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"
Adres:ul. Wałbrzyska 15; adres korespondencyjny: ul. Fabryczna 11/3; 58-400 Kamienna Góra; tel.: 75 645 15 37

*   *   *

    Lubań

Nazwa instytucji:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Łużyckie Centrum Medyczne Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Lubaniu
Adres:ul. Zawidowska 4; tel.:75 721 39 13

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
Adres:ul. 7-mej Dywizji 14; 59-900 Lubań; tel.: 75 646 44 26

*   *   *

Nazwa instytucji:Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaniu
Adres:ul. Bankowa 8; 59-800 Lubań; tel.: 609 741 237

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii w Lubaniu
Adres:ul. Łokietka 2; 59-800 Lubań; tel.: 75 646 51 10

*   *   *

Nazwa instytucji:Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie
Adres: ul. Przemysłowa 4; 59-800 Lubań; tel.: 75 646 11 70

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień - NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
Adres:ul. Zawidowska 4; 59-800 Lubań; tel.: 75 721 37 87

*   *   *

    Lwówek Śląski

Nazwa instytucji:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
Adres:Al. Wojska Polskiego 27; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 645 32 32

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:Al. Wojska Polskiego 25; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 647 78 84

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
Adres:Ubocze 300; 59-620 Gryfów Śląski; tel.: 75 781 37 81

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfowie Śląskim
Adres:Ubocze 300; 59-620 Gryfów Śląski; tel.: 75 781 48 65

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu
Adres:Pl.Wolności 1; 59-623 Lubomierz; tel.: 75 783 31 39

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubomierzu
Adres:Pl.Wolności 1; 59-623 Lubomierz; tel.: 75 783 31 66 wew. 35

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku
Adres:Pl. Wolności 40; 59-630 Mirsk; tel.: 75 647 04 64

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirsku
Adres:Pl. Wolności 40; 59-630 Mirsk; tel.: 75 647 04 64

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu
Adres:ul. Kościuszki 22; 59-610 Wleń; tel.: 75 713 65 83

*   *   *

Nazwa instytucji:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wleniu
Adres:ul. Plac Bohaterów Nysy 7; 59-610 Wleń, tel.: 75 713 60 87

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim
Adres:ul. Szpitalna 4; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 782 56 41

*   *   *

Nazwa instytucji:Świt. Klub Abstynenta
Adres:ul. Szpitalna 3; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 782 36 37

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Rekolekcyjny CARITAS
Adres:ul. Kościelna 29; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 782 30 31

*   *   *

Nazwa instytucji:Chrześcijański Ośrodek ELIM Kościoła Batystów
Adres:ul. Pałacowa 4; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 882 58 61

*   *   *

Nazwa instytucji:Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Lwówku Śląskim
Adres:ul. Kościelna 21; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 734 77 19

*   *   *

Nazwa instytucji:Sąd Rejonowy - Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Adres:ul. Jaśkiewicza 12; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 646 94 65

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu
Adres:ul. Morcinka 7; 59-600 Lwówek Śląski; tel. 75 782 01 76

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śląskim
Adres:ul. Jana Pawla II 19; 59-600 Lwówek Śląski; tel.: 75 782 43 00

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim
Adres:ul. Kolejowa 45; 59-620 Gryfów Śląski; tel.: 75 781 32 68

*   *   *

    Zgorzelec

Nazwa instytucji:Poradnia Uzależnień od Substancji Psychotropowych
Adres:ul. Warszawska 37a; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 77 587 00

*   *   *

Nazwa instytucji:Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Adres:ul. Staszica 5; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 77 526 21

*   *   *

Nazwa instytucji:Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Adres:ul. Rolnicza 25; 59-921 Sieniawka; tel.: 75 6494 704

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
Adres:ul. Boh. II AWP 8; tel.: 75 7761505, tel./fax: 75 775 55 87

*   *   *

Nazwa instytucji:Rodzinny Dom Dziecka "Promyk Słońca" w Lasowie
Adres:tel.: PCPR 75 7761 505, tel./fax: 75 7755 587

*   *   *

Nazwa instytucji:Rodziny Zastępcze pełniace funkcje pogotowia rodzinnego
Adres:tel.: PCPR 75 7761505, tel./fax: 75 7755587
Godziny przyjęć:w Ręczynie, w Lasowie, w Strzelnie

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka"
Adres:ul. Przechodnia 8; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 649 16 39

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"
Adres:ul. Pułaskiego 11-13; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7754964

*   *   *

Nazwa instytucji:Dom Pomocy Społęcznej
Adres:ul. Świerczewskiego 3; Opolno Zdrój; tel.: 75 7738306

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Adres:ul. Pułaskiego 11-13; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7754964

*   *   *

Nazwa instytucji:Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Umysłowo
Adres:ul. Świerczewskiego 3; Opolno Zdrój; tel.: 75 7738306

*   *   *

Nazwa instytucji:Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Adres:ul. Boh. II AWP 12G; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 6494215

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Adres:ul. Traugutta 77B; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7756911

*   *   *

Nazwa instytucji:Kuratorzy Zawodowi przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
Adres:ul. Armii Krajowej 104; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 6488445

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu
Adres:ukl. Domańskiego 6; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7719209

*   *   *

Nazwa instytucji:Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Zgorzelcu
Adres:ul. Powstańców Śląskich 1; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 77 52608

*   *   *

Nazwa instytucji:Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu
Adres:ul. Czachowskiego 1; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7756201

*   *   *

Nazwa instytucji:Stowarzyszenia Apostolstwo Trzeźwości przy parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu
Adres:ul. Domańskiego 12; tel.: 75 7750340

*   *   *

Nazwa instytucji:Grupa Wsparacia dla Uzależnionych przy parafii św. Józefa w Zgorzelcu
Adres:ul. Ks. Kozaka 2 ; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 775 63 73

*   *   *

Nazwa instytucji:Grupa AA w Zgorzelcu
Adres:ul. Staszica 5; 59-900 Zgorzelec; tel. 75 7752621

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie
Adres:ul. Plac Zwycięstwa 21/4; tel.: 75 7785922

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu
Adres:ul. Kościuszki 70; tel.: 757721415

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulikowie
Adres:ul. Pocztowa 7; tel.: 75 7787330

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieńsku
Adres:ul. Bolesławiecka 18; tel.: 75 7786511

*   *   *

Nazwa instytucji:Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu
Adres:ul. Sikorskiego 3; tel.: 75 7711435

*   *   *

Nazwa instytucji:Osrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Bogatyni
Adres:ul. Armii Czerwonej 15; tel.: 75 7732515

*   *   *

Nazwa instytucji:Stowarzyszenie Profesionalenej Pomocy Osobom Uzależnionym "SUBSYDIUM"
Adres:ul. Warszawska 37a; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7758700

*   *   *

Nazwa instytucji:Ośrodek Profilaktyki i Rowiązywania problemów Alkoholowych - Poradnia Odwykowa w Bogatyni
Adres:ul. Armii Czerwonej 15; tel.: 75 7732512

*   *   *

Nazwa instytucji:Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Adres:ul. Warszawska 1; 59-900 Zgorzelec; tel.: 77 775 6514

*   *   *

Nazwa instytucji:Parafialny Zespół Charytatywny "CARITAS" - Jadłodajnia "U św. Józefa Robotnika"
Adres:ul. ks. Jana Kozaka 2; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 77 56373

*   *   *

Nazwa instytucji:Towarzystwo Pomocy im. św. Bata Alberta w Zgorzelcu
Adres:ul. Henrykowska 4; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 7717777

*   *   *

Nazwa instytucji:Stowarzyszenie "MONAR" - Dom dla samotnych matek z dziecmi
Adres:ul. Parkowa 2; 59-900 Zgorzelec; tel.: 604 058 773

*   *   *

Nazwa instytucji:Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Adres:ul. Armii Krajowej 103; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 775 6031

*   *   *

Nazwa instytucji:Stowarzyszenie "Klub Trzeźwych Przyjaciół"
Adres:ul. ks. Jana Kozaka 2; 59-900 Zgorzelec; tel.: 75 77 54 761

*   *   *
Aktualności

Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 9/2018 w sprawie zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7133 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu